முக்தி தரும் தலங்கள் 13, ப. முத்துக்குமாரசுவாமி, (Mukthi Tharum Thalangal, P. Muthukumaraswamy)

95.00